Cele Robbinsa

Cele Robbins

„Wielu ludzi wie dokładnie co musi zrobić, jednak tego nie robią. Powodem jest fakt, że brakuje im kuszącej wizji przyszłości, która popychałaby ich do działania.” Rozbudowana technika na budowanie wizji – retrospektywa(MG)

  1. Cel musi być kuszący. Wypisz sobie wszystkie dlaczego. Muszą być emocjonalne[1].
  2. 2x dziennie wizualizuj, że już osiągnąłeś cel, z jak największymi szczegółami i jak największa intensywnością zwłaszcza.
  3. Napisz swój cel na kartce. Nie opuszczaj miejsca w którym to zrobiłeś dopóki nie podejmiesz pierwszego kroku zmierzającego do realizacji celu.
  4. Z każdym dniem musisz czuć ze zbliżasz się do osiągnięcia celu

Jeśli podeprzesz swoje cele ideą CDSI motywacja wzrośnie  – inspiracja (pożądanie z wartościa),  tutaj watością samodoskonalenie i rozwój

Nikt nie osiągnął sukcesu tylko dlatego, że coś go interesowało. „Wytrwałość przyćmiewa wszystkie inne cechy, włącznie z talentem, i stanowi najcenniejsze narzędzie w tworzeniu i kształtowaniu jakości życia.

Duże cele dają dużą motywację

Psychocybernetyka str. 71 – działanie automatycznego mechanizmu sukcesu

Wytrwałość jako narzędzie.Za wytrwałością stoi też systematyczność i konsekwencja. Dowiedzieć się więcej o In-time throught-time, between-time

Zauważyłem, że mam negatywne skojarzenie z wytrwałością. Pojawił mi się obraz w którym zmuszam się do robienia czegoś i cierpię z tego powodu. Muszę zmienić asocjacje z tą cechą na pozytywne.

Zasady działa dźwigni Robbinsa, str. 160, 88

Zmiana musi być kojarzona pozytywnie. Nie może być żadnych mieszanych odczuć co do zmiany. Trzeba pozbyć się wszelkich przekonań, które mogą stać na drodze. Wizja do jakiej dążymy musi być pociągająca i kusząca. Musi być emocjonalna. Musi być kojarzona maksymalnie pozytywnie, im silniejsze pozytywne emocje jej towarzyszą tym silniejsza będzie motywacja.

Brak zmiany musi być kojarzony tylko i wyłącznie z cierpieniem, nie może przynosić ŻADNYCH korzyści. Nalęzy uświadomić sobie cierpienie jakiego się doświadcza żyjąc w dotychczasowy sposób a także cierpienie jakiego doświadczy się w przyszłości na skutek braku zmiany,

[1] „Dlaczego” wynika z przekonań i wartości. Siłą rzeczy główne cele są oparte(głównie?) na wartościachCele Rob

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *